Gewicht auto

Gesteld op Bezoeker door 24/04/2014 : Wat is het gewicht van deze auto
Antwoord gesteld op rezulteo door 24.04.2014 :

Beste heer/ mevrouw,

Bedankt voor uw vraag aan rezulteo. Graag wil ik u erop attenderen dat https://banden.rezulteo.nl/ een website gewijd aan banden is, niet aan voertuigen. Daarnaast kan ik uit uw vraag niet opmaken om welke auto het gaat.

Hopende u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

team rezulteo