Is het beter om de banden met stikstof op te pompen?

Gesteld op Bezoeker door 30/05/2012 : Is het beter om de banden met stikstof op te pompen?
Antwoord gesteld op Bezoeker door 30.05.2012 :

Door de banden met stikstof op te pompen behouden ze langer de juiste druk omdat de moleculen groter zijn en dit het natuurlijke drukverlies beperkt.