Is het mogelijk om op eenzelfde wielstel twee banden te monteren met dezelfde structuur en dezelfde maat maar met een verschillend profiel?

Gesteld op Bezoeker door 30/05/2012 : Is het mogelijk om op eenzelfde wielstel twee banden te monteren met dezelfde structuur en dezelfde maat maar met een verschillend profiel?
Antwoord gesteld op Bezoeker door 30.05.2012 :

Ja. Wij raden u dit echter vanuit een technisch oogpunt af om homogene prestaties te behouden op het gebied van: grip, rijgedrag, remmen, enz. De beste oplossing is een homogene montage van twee identieke banden op hetzelfde wielstel.