Raken de banden bij opslag in een vochtige kelder beschadigd?

Gesteld op Bezoeker door 30/05/2012 : Raken de banden bij opslag in een vochtige kelder beschadigd?
Antwoord gesteld op Bezoeker door 30.05.2012 :

Ja, de banden moeten in een droge, donkere en goed geventileerde ruimte worden opgeslagen. Zet de banden rechtop als ze niet op velgen gemonteerd zijn en stapel banden met velgen op.