Vind de beste banden voor de beste prijs

Wij helpen je bij het kiezen en kopen van je autobanden

Berekeningsmethode voor de meest waargenomen labelwaarden (mobs)

HET PRINCIPE

Vergaring en samenvoeging van de op Internet vrij te raadplegen labelgegevens met het doel deze op onze rezulteo sites weer te geven om de consument te informeren.

Weergegeven data bij het ontbreken van officiële waarden.

DE DATABRONNEN

De labeldata “bronnen” zijn Europese websites voor online bandenverkoop die de labelgegevens weergeven overeenkomstig de verplichting van de Regelgeving (EG) 1222/2009 “inzake bandenlabels met betrekking tot de brandstofbesparing en overige essentiële parameters”.

De gedetailleerde lijst van de voor de MOBS beoordeling gebruikte bronnen is op aanvraag verkrijgbaar.

DE BEREKENINGSMETHODE:

  • Stap 1 : vergaring van labelwaarden voor elke band via de databronnen.
  • Stap 2 : telling van het aantal databronnen met vermelding van de labelwaarden.
  • Stap 3 : telling van het aantal labeldata bronnen voor elke band
  • Stap 4 : telling van het aantal verschillende labelwaarden voor alle banden en databronnen (label X, Y, Z)
  • Stap 5 : toepassing van een eerste filter: de band moet minstens binnen 10% van het totale aantal databronnen van punt 4 vermeld worden.
  • Stap 6 : toepassing van een tweede filter: de meest waargenomen waarde (MOBS) moet minstens 90% van de totaal voor de band geobserveerde labelwaarden vertegenwoordigen.

Maximale update frequentie van de MOBS waarden: maandelijks.

VOORBEELD:

Voor 100 geobserveerde sites (stap 4), wordt de drempel voor stap 5 op 10 vastgesteld.

Bijv. :/th>

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5 en 6

Resultaat

Totaal aantal databronnen

Databronnen met labels

Geobserveerde labelwaarde. Label X

Geobserveerde labelwaarde. Label Y

Geobserveerde labelwaarde. Label Z

1

100

50

47/50

2

1

50/100 Conform aan stap 5 47/50 Conform aan stap 6

Algemene waargenomen waarde gelijk aan label X, . Weergave van de algemeen waargenomen waarde daar de twee voorwaarden nageleefd werden.

2

100

9

8/9

1

0

9/100 ofwel 9 % Niet conform aan de 10 % (stap 5)

Geen weergave van de algemeen waargenomen waarde daar het aantal bronnen niet de 10% van de vastgestelde drempel bereikt

3

100

100

75/100

20

5

100/100 Conform aan 5 75/100 ofwel 75% Niet conform aan stap 6.

Geen weergave van de algemeen waargenomen waarde daar het aantal bronnen met label X minder dan 90 % bedraagt ten opzichte van het aantal geobserveerde labelbronnen.