Vind de beste banden voor de beste prijs

Wij helpen je bij het kiezen en kopen van je autobanden

Beoordelingsmethode

Methode om de prestaties te meten

De bronnen

Deze laatsten komen overeen met een actor die, op zelfstandige wijze, de banden met elkaar vergelijkt volgens een stabiele methode gebaseerd op een zo breed mogelijke prestatiecriteria, met objectieve resultaten, voor een panel van homogene banden naargelang het type gebruik.

Uitsluitend bronnen die aan deze criteria voldoen worden in de database opgenomen. Deze criteria worden tevens bij elke brontest toegepast.

De bronnen gebruikt voor het vaststellen van de prestaties van een gegeven autoband zijn:

 • Gegevens afkomstig uit testen die in vakbladen zijn gepubliceerd.
 • Gegevens afkomstig uit de Regeling (EG) 1222/2009 "inzake het bandenlabel met betrekking tot de brandstofefficiëntie en overige essentiële parameters". Of de meest waargenomen labelwaarden (MOBS*) bij het ontbreken van officiële waarden.
 • Gegevens gepubliceerd door onafhankelijke testinstituten

De gedetailleerde lijst van de voor de beoordeling van elk product gebruikte bronnen (excl. de EG regeling 1222/2009).

De opbouw van de beoordeling

De eindscore is gebaseerd op 9 basisprestaties, waaraan 4 basisprestaties voor winterbanden worden toegevoegd.

De basisprestaties zijn gegroepeerd in 5 prestatiegroepen: 3 voor zomerbanden, 2 voor winterbanden.

Iedere basisprestatie is geïntegreerd in de bijbehorende groep met een verschillende weging naargelang de belangrijkheid binnen de categorie.

De prestatiegroepen en de basisprestaties zijn als volgt:

Algemene prestaties

Besparing
 • Levensduur
 • Brandstofbesparing
Comfort
 • Het opvangen van hobbels
 • Wegligging
 • Rolgeluid
Veiligheid
 • Remmen op droog wegdek
 • Remmen op nat wegdek
 • Holding op nat wegdek
 • Aquaplaning

Winterprestaties

Sneeuw
 • Remmen op sneeuw
 • Versnelling op sneeuw
IJs
 • Remmen op ijs
 • Versnellen op ijs

De berekeningsmethode

Iedere basisprestatie wordt volgens het volgende principe beoordeeld:

 • Het cijfer 10 wordt toegekend de autoband die het beste resultaat voor de gegeven test behaalt.
 • Het cijfer voor de overige banden neemt evenredig af naargelang de aangehouden discriminerende standaardafwijking.
 • Alle resultaten die 9 maal deze standaardafwijking overschrijden, krijgen het cijfer 1.

Als de bron gebruikmaakt van een eigen beoordelingssysteem (dus niet op een schaal van 10), wordt er een lineaire transcodering uitgevoerd.

Het eindcijfer voor de basisprestatie wordt verkregen via de berekening van het gemiddelde van de voor elke test behaalde score.

Opmerking: de door autobladen of speciale organisaties uitgevoerde testen betreffen over het algemeen de meest gebruikte maten van de markt. Hoewel de prestaties enigszins kunnen variëren naargelang de maten, hebben wij ervoor gekozen dezelfde beoordeling aan alle maten van een eenzelfde type band toe te kennen.

Het sterrensysteem

De sterren bieden een grafisch overzicht van de waarde van een prestatiegroep. Zij worden volgens de volgende schaal toegekend:

* MOBS: gegevens verkregen via internetsites vrij te raadplegen bandenlabel gegevens.

Rezulteo score

De berekening van deze scores wordt uitgevoerd via een weging van de basisprestaties. Deze basisprestaties worden gegroepeerd rond 3 scores : duurzaamheid, comfort en veiligheid.

 • · Duurzaamheidscore: brandstofbesparingen en levensduur.
 • · Comfortscore: opvangen van hobbels, wegligging en rolgeluid.
 • · Veiligheidscore: aquaplaning, remmen op droge wegen, remmen op natte wegen en wegligging op natte wegen.

Voor winterbanden wordt de gemiddelde score van een band berekend op basis van de prestaties voor bovenstaande drie basisscores én de scores voor prestaties op ijzel en sneeuw.

 • · Score voor ijzel: optrekken en remmen op ijzel.
 • · Score voor sneeuw: optrekken en remmen op sneeuw.

De band krijgt zo een gemiddelde score toegekend gebaseerd op een weging van de 3 verschillende berekende scores, plus de twee winterscores voor winterbanden. Bij deze weging wordt ook rekening gehouden met de maat en de bandencategorie (budget, high performance of sport).