1. Homepage
  2. chevronAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Preambule: AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

LEES DE HUIDIGE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) beheersen de relatie tussen gebruiker (“je” of “jouw”) van van rezulteo Website https://banden.rezulteo.nl/ (de “rezulteo Website”).

De rezulteo Website wordt geëxploiteerd door de Franse vennootschap Lizeo Europe (“wij”, “ons” of “onze”), ingeschreven in het Register van Koophandel en Bedrijven van Lyon, Frankrijk, onder het nummer 511 569 709, en gevestigd op 42 quai Rambaud, 69002 Lyon, Frankrijk. Ons BTW nummer is FR68511569709.

Neem contact met ons op door te mailen naar information@lizeo-group.com.

Door het gebruik van de rezulteo Website stem je ermee in om gebonden te zijn aan deze AGV. Let erop dat wij de AGV zo nu en dan kunnen updaten of aanpassen, waarbij wijzigingen op de rezulteo Website worden aangebracht. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf op de hoogte te stellen van - en bekend te raken met - wijzigingen in de AGV.

Indien je niet akkoord gaat met de bepalingen van de AGV, dan moet je de rezulteo Website verlaten. Het gebruik van onze diensten veronderstelt dat je instemt met de AGV.

DEEL I: OMSCHRIJVING VAN DE REZULTEO DIENSTEN

De rezulteo Website biedt, zowel voor consumenten als zakelijke gebruikers, toegang tot technische en commerciële gegevens op het gebied van autobanden.

Deze gegevens omvatten details over prijzen, distributie en reparatienetwerken, reviews en prestatietests. Ze zijn ontworpen om je te informeren, en om je te helpen bij het kiezen van banden, maar zijn niet bedoeld om een compleet en volledig naslagwerk te vormen.

De rezulteo Website biedt gratis zoekfuncties aan waarmee je op basis van trefwoorden en technische gegevens banden kunt vinden die op de webwinkels van derden worden aangeboden en waarnaar de rezulteo Website verwijst. Het doel van deze zoekmogelijkheden is om technische- en prijseigenschappen te kunnen vergelijken.

De rezulteo Website is gratis toegankelijk en kan gebruikt worden als hulpmiddel om autobanden te vergelijken. De zoekresultaten die op deze rezulteo Website worden weergegeven met behulp van de zoekdiensten zijn niet uitputtend en omvatten niet alle mogelijke verkrijgbare banden die op internet en in de (detail)handel verkrijgbaar zijn. De zoekresultaten zijn gebaseerd op gegevens die rezulteo verzamelt van de webwinkels van derden waarnaar de rezulteo Website verwijst. De prijs, specificatie, kenmerken en eventuele andere informatie die verband houden met dergelijke producten dien je echter te controleren daar waar je de producten koopt. Wij beloven niet, en geven geen garantie (uitdrukkelijk of impliciet) dat zulke informatie juist of compleet is. Je accepteert dat we gegevens van bronnen van derden gebruiken, dat de resultaten afkomstig zijn van derden en dat wij daarom deze informatie aanbieden “zoals het is”, zonder garantie. De rezulteo Website is uitsluitend bestemd voor het doel van algemene belangstelling en informatie en mag niet worden gebruikt als vervanging voor zelfstandig professioneel advies. Wij zijn niet aansprakelijk voor een onjuiste verklaring of mening in onze diensten of resultaten die voortvloeien uit een redelijke interpretatie van informatie.

We kunnen niet garanderen dat de rezulteo Website of de daarin opgenomen informatie vrij is van fouten of onmissies, noch dat ze ononderbroken en volledig operationele beschikbaar zal zijn. De rezulteo Website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk buiten dienst worden gesteld, als gevolg van systeemfalen, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten onze controle liggen. Wij zijn niet aansprakelijk indien de rezulteo Website geheel of gedeeltelijk niet of niet langer beschikbaar is, gewijzigd of aangepast.

De rezulteo Website behoudt zich het recht voor om eerst de aanbiedingen van haar geprefereerde partners te laten zien zonder de aanbiedingen van andere gerelateerde dealers op rezulteo uit te sluiten om de informatie voor de consument te waarborgen, volgens de aangegeven criteria op de resultaten pagina.

De gegevens op de rezulteo Website worden elke 24 uur bijgewerkt (behalve tijdens weekends en feestdagen in Frankrijk).

De aankoop van de geselecteerde autobanden wordt niet uitgevoerd op de rezulteo Website. Je dient zelf de gekozen webwinkel te bezoeken via de verwijzing van rezulteo naar het betreffende online verkooppunt.

De rezulteo Website biedt aan zakelijke en niet zakelijke gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van widgets waarmee zij de inhoud van rezulteo kunnen integreren op hun eigen site, dit in overeenstemming met Deel V over intellectuele eigendomsrechten.

Met behulp van de rezulteo Website kun je vragen stellen over product selectie, de prestaties, het gebruik en het onderhoud van banden. De antwoorden worden verstrekt door deskundigen van rezulteo of rechtstreeks door de merken waarmee rezulteo een vragen/antwoorden overeenkomst heeft afgesloten.

De inhoud van de rezulteo site is opgesteld in overeenstemming met - en in naleving van - de verklaring van de Lizeo Online Media Group, te vinden op de rezulteo Website onder "Over ons".

DEEL II: LINKS NAAR EN VANAF ANDERE SITES

De rezulteo Website bevat links naar andere websites en diensten van derden, via reclame of anderszins. In het bijzonder en zonder beperking bevat de rezulteo Website links naar winkelwebsites waar je producten en/of diensten van derden kunt aanschaffen. Deze links worden alleen ter referentie en voor jouw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over deze websites of diensten van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Wij bevelen deze producten of diensten niet in het bijzonder aan. Je gaat ermee akkoord dat we geen partij zijn bij enige transactie of contract met een derde dat je aangaat en wij zijn tegenover jou als gebruiker niet aansprakelijk voor verlies of schade die je mogelijk ondervindt door gebruik te maken van deze websites en diensten van derden. Je gaat ermee akkoord dat je ons niet zal betrekken bij enig geschil dat je hebt of mogelijk hebt met dergelijke websites en diensten van derden.

Bij het bestellen van producten en/of diensten en bij de daaropvolgende aanvaarding van een dergelijke bestelling door een winkelwebsite van een derde, is de prijs die op het moment van jouw aankoop op de website van de derde verkoper wordt vermeld daadwerkelijk van toepassing. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten en/of diensten die wij onder de aandacht brengen niet juist zijn. In het geval van een verschil tussen de prijs die is aangegeven op de rezulteo Website en die van toepassing is op de website van de derde partij, zal de prijs van de winkelwebsite van de derde voorrang hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen tussen de prijzen op de rezulteo Website en de door een derde genoemde prijzen.

Je mag geen link naar de rezulteo Website plaatsen en elke persoon die een link wil maken naar de rezulteo Website (door middel van een hyperlink of framed content) moet vooraf schriftelijke toestemming van ons krijgen.

DEEL III: PRIVACYVERKLARING

Artikel 1: Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die op de REZULTEO-website worden verzameld, zijn afkomstig van vrijwillig door de gebruiker verstrekte informatie, die hem/haar in staat stelt informatie te ontvangen en kennis te nemen van de onderwerpen die op de REZULTEO-website worden behandeld of vragenlijsten of enquĂŞtes te beantwoorden die door REZULTEO voor statistische doeleinden worden uitgevoerd.

Het verstrekken van persoonsgegevens op de website van REZULTEO is noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die door de REZULTEO website worden aangeboden. De Gebruiker wordt hier echter van op de hoogte gebracht en kan uitdrukkelijk aanvaarden of weigeren de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Indien de Gebruiker weigert persoonsgegevens te verstrekken, ontneemt hij/zij zich de mogelijkheid toegang te krijgen tot de aangeboden diensten.

Deze gegevens vormen een bestand dat kan worden gedeeld met derden binnen de Europese Unie, uitsluitend als dit nodig om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, of op verzoek van een administratie of een gerechtelijke autoriteit.

LIZEO EUROPE bewaart persoonsgegevens maximaal drie jaar.

Artikel 2: Persoonlijke informatie, Keuzevrijheid

De gebruiker wordt verzocht persoonlijke informatie te verstrekken wanneer hij/zij zich registreert voor een bepaalde dienst waarvoor een account moet worden aangemaakt. Deze gegevens kunnen door LIZEO EUROPE alleen worden gebruikt of met de partners van LIZEO EUROPE worden gedeeld indien de Gebruiker daarvoor zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Zonder voorafgaande toestemming kunnen de verzamelde persoonsgegevens niet worden gebruikt.

Artikel 3: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

3.1. Persoonsgegevens

De gebruiker wordt geĂŻnformeerd dat de verzamelde gegevens het onderwerp zijn van een geautomatiseerde verwerking die door REZULTEO is opgegeven bij de Franse Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Burgerlijke Vrijheden (CNIL).

De verzamelde gegevens worden door REZULTEO gebruikt voor het beheren van het gebruikersaccount en, indien van toepassing, voor elke direct marketing-actie, ongeacht het gebruikte kanaal, die REZULTEO uitvoert om haar klanten te informeren over haar aanbiedingen en diensten.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn bij LIZEO EUROPE in te zien, aan te passen of te verwijderen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gebruiker kan dit recht uitoefenen door gebruik te maken van het online contactformulier op de REZULTEO website of per post een brief te sturen naar het volgende adres:

LIZEO EUROPE
42, quai Rambaud
69002 LYON
FRANKRIJK

3.2. Bedrijfsgegevens

Alle op de REZULTEO-site aanwezige bedrijven in de bandenindustrie hebben het recht om hun bedrijfsgegevens in te zien, te aan te passen of te verwijderen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een eenvoudig schriftelijk verzoek aan het adres van LIZEO EUROPE of per e-mail aan: unsubscribe-pos@lizeo-group.com

Artikel 4: Nieuwsbrief en verzending van vragenlijsten en enquĂŞtes

REZULTEO kan, ter informatie, gebruikers e-mails en een nieuwsbrief toesturen. Aan gebruikers die daaraan vooraf toestemming hebben gegeven, verstuurt REZULTEO in het kader van enquĂŞtes of opiniepeilingen ook vragenlijsten over diverse kwesties rond autobanden of de auto in het algemeen.

Indien de gebruiker de nieuwsbrief of de emailverzoeken met vragenlijsten en enquĂŞtes niet langer wenst te ontvangen, kan hij/zij zich op elk moment afmelden door op de afmeldlink onderaan de e-mail te klikken, die het contactformulier op de REZULTEO-site opent.

Artikel 5: Cookies

Er kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geplaatst om de gebruikerservaring te verbeteren. Wanneer de Gebruiker echter klikt op links die doorverwijzen naar websites van bandenverkopers of andere REZULTEO partners, kunnen deze laatste ook cookies aanmaken. In dit geval wordt de cookie niet gebruikt om de gebruiker te identificeren, maar om vast te stellen dat het bezoek afkomstig is van REZULTEO.

De door middel van cookies verzamelde informatie wordt niet gekruist met de persoonsgegevens die REZULTEO van de gebruiker verzamelt en wordt alleen gebruikt voor algemene statistieken van het bezoek op de site.

In overeenstemming met de GDPR-wetgeving kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen door op deze link te klikken.

Gebruikers die niet willen dat deze informatie in cookies wordt opgeslagen, kunnen hun webbrowser configureren om deze cookies te verwijderen. De Gebruiker wordt erop attent gemaakt dat deze configuratie de prestaties en de functionaliteit van de website kan verminderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op https://www.allaboutcookies.org/cookies.

De Gebruiker heeft op elk moment het recht inzage te hebben in het plaatsen van cookies door LIZEO EUROPE door gebruik te maken van het online contactformulier op de REZULTEO website of een brief te sturen naar het volgende adres:

LIZEO EUROPE
42, quai Rambaud
69002 LYON
FRANKRIJK

5.1. Tracking cookies:

We maken u er op attent dat de REZULTEO-site gebruik maakt van de Digital Marketing diensten van TRADEDOUBLER, die cookies op uw computer plaatst om een gebruikers-affiliate-programma op te zetten.

We maken u er tevens op attent dat de REZULTEO site ook gebruik maakt van tracking cookies (webtrekk) om het surfgedrag van de gebruiker op de REZULTEO site te volgen, met name zonder de gebruiker te identificeren.

REZULTEO traceert en bewaart IP-adressen voor een optimale systeemadministratie. Om haar statistisch onderzoek te verbeteren, kan REZULTEO gebruik maken van tracking cookies.

5.2. Google Analytics-gegevensbescherming

We maken u erop attent dat de REZULTEO-site gebruik maakt van Google Analytics, onderdeel van Google Inc. Deze dienst maakt gebruik van door cookies gegenereerde gegevens (met name het IP-adres van de gebruiker) en is bedoeld om het gedrag van bezoekers van de REZULTEO-website te analyseren teneinde dit gedrag te evalueren, om rapporten over de activiteit op de site voor REZULTEO op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de activiteit op de site en het gebruik van internet te verlenen. Deze gegevens worden door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden, waaronder REZULTEO, de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven en bevestigt u dat u volledig bent geĂŻnformeerd over de juridische aspecten van het gebruik van Google Analytics.

Artikel 6: Bezoekersgegevens

Telkens wanneer de website wordt geraadpleegd, registreren de servers van REZULTEO automatisch de informatie die de browser van de Gebruiker tijdens de verbinding verstuurt. Serverlogs kunnen informatie bevatten over zoekopdrachten op de Site, IP-adres, browsertype, gebruikte taal, en andere informatie die de browser van de Gebruiker kan identificeren.

Deze informatie wordt gebruikt om fraude of kwaadwillige handelingen op te sporen en te voorkomen.

Artikel 7: Persoonsgegevens en registratie bij de CNIL

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 is de website van REZULTEO aangegeven bij de CNIL en geregistreerd op 2 november 2009 onder dossiernummer 1393129.

Artikel 8: Widgets

Professionele of niet-professionele gebruikers van REZULTEO hebben de mogelijkheid om een door het REZULTEO-widgetplatform geleverde widget in hun eigen website te integreren en zo een REZULTEO Partner te worden.

Gebruikers kunnen het thema kiezen van de widget die REZULTEO hen aanbiedt. Dit thema zal de informatie kwalificeren die door REZULTEO naar de Partner wordt gestuurd.

Alle informatie in de aan de Partner aangeboden widget voldoet aan de bepalingen beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, stemmen Gebruikers ermee in de code van de widget niet te wijzigen of aan te passen.

REZULTEO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging, schade of directe of indirecte gevolgen veroorzaakt door de integratie van de widgetcode in de partner-site.

LIZEO EUROPE is verantwoordelijk voor de inhoud van de widget en behoudt zich het recht voor om reclame of promotionele inserts van haar partners op te nemen.

DEEL IV: CONTENT AANGELEVERD DOOR DE GEBRUIKER

Art. 1:

Je kunt aantekeningen, opmerkingen en meningen naar de rezulteo Website sturen of deze daar aanpassen (“User Generated Content”).

Je aanvaardt alle aansprakelijkheid voor de inhoud ingediend en gepubliceerd op de rezulteo Website.

Door het doorgeven van User Generated Content bevestig je dat je de oorspronkelijke eigenaar bent van die User Generated Content of de benodigde licenties, rechten, en toestemmingen hebt om ons toe te staan om de User Generated Content te gebruiken. In het bijzonder bevestig je ook dat je toestemming hebt verkregen van alle mensen die in de User Generated Content zijn vermeld of waarnaar wordt verwezen, voor het gebruik ervan op de rezulteo Website. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de inhoud van User Generated Content als niet-vertrouwelijk wordt gezien. Wij raden je aan om nooit via de rezulteo Website persoonlijke informatie over jezelf of iemand anders te tonen (bijvoorbeeld: telefoonnummer, adresgegevens of e-mailadres). Je bent volledig verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij het gebruik van onze diensten.

Je behoudt al jouw eigendomsrechten in de User Generated Content. Door het delen van User Generated Content, verleen je ons een beperkt gebruiksrecht om deze inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren, te verspreiden, en beschikbaar te maken voor derden.

Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van User Generated Content die je met ons deelt en voor de gevolgen van het gebruik die voortvloeien uit het gebruik ervan op de rezulteo Website. Je uploadt geen materiaal of inhoud die op een of andere manier lasterlijk, obsceen, onwettig, schadelijk, beledigend of ongepast is of inbreuk maakt op de rechten van derden of die het effect heeft bedreigend, beledigend of haatzaaiend te zijn, of die op een andere manier een individu of groep individuen afbreekt of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap, of die anderszins inbreuk maakt op de van toepassing zijnde wetten. Je gaat ermee akkoord om geen bestanden te delen of te uploaden die die virussen of andere schadelijke programma's bevatten. Verder mag je jezelf of anderen niet in gevaar brengen, of onnodige risico's nemen om User Generated Content te produceren of te delen.

Je gaat er ook mee akkoord om geen producten of diensten te adverteren of te promoten, van jezelf of van derden, en dit met inbegrip van de verspreiding van “spam” email. In het bijzonder ga je ermee akkoord om de website van rezulteo niet te gebruiken om links naar websites van derden te geven.

Wij kunnen jouw User Generated Content accepteren, weigeren deze te tonen, of deze te verwijderen, dit op elk moment, naar ons eigen oordeel, en zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Dit onder meer in het geval dat wij vermoeden dat het op een of andere manier lasterlijk, obsceen, onwettig, schadelijk, beledigend of ongepast is, of inbreuk maakt op de rechten van derden. Wij zijn echter niet verplicht om ongepaste, beledigende of onwettige inhoud te wijzigen of te verwijderen.

Art. 2:

Je erkent en accepteert dat berichten die door andere internetgebruikers worden gepubliceerd in reactie op artikelen uitsluitend hun persoonlijke meningen zijn. Wij onderschrijven dergelijke reacties niet en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die je heeft geleden door de inhoud van dergelijke berichten waarvan wij niet de auteur zijn.

Wij behouden ons het recht voor om gebruikers die niet voldoen aan deze “AGV” of het rezulteo Charter uit te sluiten van discussie op de forums.

Art. 3:

Eventuele vragen die je op de rezulteo Website stelt, worden (indien van toepassing) rechtstreeks verzonden naar de derde met wie we een vraag- antwoordovereenkomst hebben ondertekend.

Wij geven geen garantie in verband met de reactietijd voor dergelijke vragen, en de derde die de antwoorden verstrekt ook niet. We zullen ons uiterste best doen om snel te reageren.

De vraag blijft 48 uur na publicatie van het antwoord op rezulteo Website.

Als onderdeel van de vraag- antwoordservice zullen de merken van derden alleen reageren op vragen over de keuze van producten, prestaties van de banden, advies over apparatuur, gebruik en onderhoud voor privévoertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen en 4X4's van hun eigen merk.

Eventuele vragen over “After Sales Service” met betrekking tot de derde moeten direct aan de klantenservice van het betrokken derde merk worden verzonden.

Wij noch de derde partij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gegeven antwoorden (zie ook Deel VI: Garanties) die voortvloeien uit een redelijke uitlegging van de informatie.

DEEL V: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het geheel van rezulteo Website en widgets, de look-and-feel, alsmede het geregistreerde merk rezulteo® en alle intellectuele eigendomsrechten die erin bestaan, zijn de exclusieve eigendom van Lizeo Europe of haar licentiegevers en zijn beschermd door geldende intellectuele eigendomsrechten of elke andere wet.

De namen, afbeeldingen en logo’s die ons, bedrijven in de Lizeo-groep, onze partners of derden en onze producten en diensten, identificeren, vermeld op de rezulteo Website, zijn merken en mogen niet worden gereproduceerd of anderszins zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt. rezulteo® is een geregistreerd handelsmerk en mag niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande overeenkomst.

Alle elementen op de rezulteo Website en widgets, en in het bijzonder de inhoud, illustraties, structuur, redactionele inhoud, opmerkingen, foto’s, afbeeldingen, geluiden en video’s en structuur zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Dezelfde beperkingen voor gebruik zijn van toepassing op de inhoud, met inbegrip van reclame en informatie die op de rezulteo Website wordt gepresenteerd door adverteerders of partners die, in voorkomend geval, beschermd kunnen worden door auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht of andere van toepassing zijnde wetgeving.

De inhoud van de rezulteo Website wordt beschouwd als een beschermde database, zoals begrepen in de zin van de Databankenwet.

De inhoud van de rezulteo Website en de daarop samengestelde technische en commerciële gegevens zijn het resultaat van door ons of voor ons verrichte substantiele investering in tijd of geld.

Elk hergebruik van een kwalitatief of kwantitief substantieel deel van de rezulteo Website database, en elk herhaald en systematisch hergebruik van (niet) substantiële met het doel om op ilegale wijze de rezulteo Website database te kopieren, is verboden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat:
• wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die je hebt geleden bij uitvoer en/of hergebruik, in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zowel materieel als anderszins, van de rezulteo Website database; en
• wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die je hebt veroorzaakt bij herhaalde en/of systematische uitvoer en/of hergebruik van de inhoudelijke of niet-inhoudelijke delen van de rezulteo Website database om de rezulteo Website database op onwettig wijze opnieuw op te bouwen. Elke handeling in die zin is in strijd met deze AGV en met het intellectuele eigendomsrecht.

DEEL VI: GARANTIES

Deze rezulteo Website is beschikbaar op een “as is” basis, zonder enige garantie van ons ten aanzien van de beschikbaarheid van de rezulteo Website of van de juistheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid, of geschiktheid voor een bepaald doel van de rezulteo Website of van de content beschikbaar via de rezulteo Website of widgets op partner sites.

DEEL VII: AANSPRAKELIJKHEID

Of je nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

• Wij beperken onze aansprakelijkheid niet of sluiten deze niet uit op een manier die onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers, en voor opzet of grove schuld.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die niet te verwachten of voorzienbaar zijn.

Als je een zakelijke gebruiker bent:

• Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing zouden zijn op de rezulteo Website of enige inhoud daarop uit.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, of wet, zelfs indien voorzienbaar, ontstaan door of in verband met:

  • gebruik of onmogelijkheid om de rezulteo Website te gebruiken; of
  • gebruik van of vertrouwen op de inhoud die op de rezulteo Website wordt weergegeven.

• Met name zijn wij niet aansprakelijk voor:
  • verlies van winst, omzet, handel of inkomsten;
  • bedrijfsonderbrekingen;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • enige indirecte of gevolgschade.

• Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies die je lijdt als gevolg van fouten of omissies in de verstrekte informatie of voor technische problemen op de rezulteo Website of op andere websites waarnaar wordt gelinkt.

• Wij kunnen niet garanderen dat bestanden die je downloadt, vrij zijn van virussen, besmetting of vernietigende functies, of geen problemen of beperkingen veroorzaken met jouw computer, software, email systeem, internetvoorzieningen of apparatuur.

Als je een consument bent:

• Niets in deze AGV beperkt jouw wettelijke rechten (met inbegrip van jouw recht om een redelijk serviceniveau te ontvangen). Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij de Consumentenautoriteit.

• Houd er rekening mee dat we de rezulteo Website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. Je gaat er mee akkoord om de rezulteo Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van goederen, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen.

• Als defecte digitale inhoud die wij hebben verstrekt schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud die je in bezit hebt, en dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan in acht nemen van redelijke zorg en vaardigheid, dan zullen wij deze schade repareren of vergoeden.

DEEL VIII: ANDERE BELANGRIJKE BEPALINGEN

Artikel 1: Gehele overeenkomst

Als je een zakelijk gebruiker bent dan vormen de voorwaarden van deze AGV de gehele overeenkomst tussen jou en ons voor wat betreft de rezulteo Website en komen deze in de plaats van alle eerdere overeengekomen regelingen en afspraken.

Artikel 2: Gedeeltelijke nietigheid

Als een van de voorwaarden of bepalingen van de onderhavige overeenkomst ongeldig blijkt, niet van toepassing of niet-afdwingbaar geheel of voor een bepaalde toepassing, dan blijven de andere voorwaarden en bepalingen van de onderhavige overeenkomst niettemin van kracht.

Artikel 3: Geen afstand van recht

Het enkele feit dat wij er ons niet onmiddellijk op beroepen dat je iets moet doen op grond van deze AGV, of als wij niet onmiddellijk daarop actie ondernemen, betekent niet dat je dat niet meer hoeft te doen of dat wij later alsnog daarop kunnen beroepen of actie op kunnen ondernemen.

Artikel 4: Toepasselijk recht

De AGV wordt beheerst door en uitgelegd volgens de Franse wet. De Franse rechter is bevoegd, en als je in Nederland woont de Nederlandse rechter ook.

Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarin een onafhankelijke instelling de feiten van een geschil overweegt en zoekt het geschil op te lossen, zonder dat je naar de rechter hoeft te gaan. Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van je hebben behandeld dan kun je jouw geschil verwijzen naar het Onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Commissie. Als je ontevreden bent met de uitkomst daarvan dan kun je nog steeds een rechtszaak voeren.

Laatste versie: juli 2019