1. Homepage
  2. chevronOver rezulteo™

Over rezulteo™

De website rezulteo™ wordt gehost door LIZEO EUROPE.

rezulteo™ is de 1ste echte aan banden gewijde koopgids.

rezulteo™ staat voor meer dan 50 merken, vergelijkingen van duizenden bandenreferenties en elke dag bijgewerkte prijslijsten.

rezulteo™ staat voor prestatietests en handige gidsen om, vóór het kopen, vergelijkingen en de juiste keuzes te kunnen maken en biedt daarnaast adviezen en tips over het onderhoud van uw banden.

rezulteo™ staat voor beoordelingen van de belangrijkste distributienetwerken en verkooppunten bij u in de buurt.

rezulteo™ staat tevens voor waardevolle informatiebron om de juiste antwoorden op uw vragen te vinden en is de plek bij uitstek om het laatste bandennieuws te lezen.

rezulteo™ staat ten slotte voor de volgende verbintenissen:

  • rezulteo™ verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen zodat de consument een weloverwogen keuze uit het bandenaanbod kan maken.

  • rezulteo™ verbindt zich ertoe de consument informatie, vergelijkingen, marktonderzoeken en persoonlijke adviezen te verstrekken voor een optimaal begrip van de diverse producten, prestaties en prijzen van de bandenmerken.

  • rezulteo™ verbindt zich ertoe de prestaties van de banden te beoordelen door zich te baseren op meningen van experts, door vakbladen gepubliceerde tests, door gespecialiseerde organismes uitgewerkte tests en tests die door rezulteo zelf of in opdracht van rezulteo werden uitgevoerd.

  • rezulteo™ verbindt zich ertoe de producten en de bandenprofessionals te beoordelen op basis van duidelijke criteria om de consument een toegevoegde waarde te kunnen bieden: slijtage, veiligheid, grip, brandstofbesparing, bestendige prestaties van de fabrikanten, prijzen van de aangeboden producten en services voor de verdelers.

  • rezulteo™ verbindt zich ertoe een pedagogische strekking aan de inhoud van de site te geven om de consument optimaal te begeleiden bij de bandenkeuze en zal alle opmerkingen, die erop gericht zijn de kwaliteit van de verspreide informatie te verbeteren, in aanmerking nemen.

  • rezulteo™ verbindt zich ertoe geen instructies, aanwijzingen of aanbevelingen van fabrikanten, verdelers of overige belangrijke partijen op de bandenmarkt te krijgen en te accepteren.

  • rezulteo™ zet zich in voor het behoud van redactionele onafhankelijkheid en onpartijdigheid.